0416 - 283793 info@dekruyfadviesgroep.nl

LinkedinFacebook

HYPOTHEKEN

Tips voor uw hypotheek

Een nieuw huis op het oog en nog op zoek naar een hypotheek? Heeft u al een huis, maar is uw bestaande hypotheek niet optimaal? Wel aflossen? Niet aflossen? Hoe kunt u het beste de nieuwe keuken en badkamer financieren? Houd deze tips in het achterhoofd!

 1. Mooier voorkomen dan het eigenlijk is

  Agressieve verkooptechnieken, overoptimistische berekeningen. De argeloze huizenkoper die op zoek is naar een hypothecaire lening, moet zich voorbereiden op een zware selectieprocedure. Want niets is wat het lijkt in hypotheekland. Vaak vind je ze in woonrubrieken van kranten en huis-aan-huisbladen. Meestal beperkt de advertentie zich tot het noemen van een bepaald leenbedrag met de bijbehorende netto maandlasten. Af en toe beweert men zelfs dat het per saldo helemaal niets kost. Maar wie de moeite neemt de berekeningen van bepaalde hypotheekaanbieders grondig te bestuderen, moet tot de conclusie komen dat men altijd gebruik maakt van de meest optimistische toekomstscenario’s: lage rente, hoge beleggingswinsten en de meest gunstige belastingtarieven.

 2. Kortlopende rentevaste periode

  Een oude truc die veel in advertenties wordt toegepast is het publiceren van extreem lage netto rentelasten. ‘Uw nieuwe hypotheek van € 600.000 voor slechts € 500 netto per maand. Vrijwel altijd rekent de aanbieder met een lage hypotheekrente voor een korte periode. Menig huizenbezitter is door dergelijke aanlokkelijke aanbiedingen in het verleden flink in de problemen gekomen. Laat u dus niet verleiden.

 3. Acquisitierente

  Nog steeds zijn er banken die een onderscheid maken tussen bestaande klanten en nieuwe klanten. In tegenstelling tot wat u wellicht zou denken, wordt de laagste rente (de ‘acquisitierente’) geboden aan nieuwe klanten. Loopt de rentevaste periode voor een bestaande klant af, dan krijgt deze ineens een t en worden echter stunttarieven geboden met extreem lage rentes voor bijvoorbeeld drie jaar vast. Het voordeel dat u gedurende die eerste drie jaar krijgt, betaalt u gedurende de rest van de looptijd van uw hypotheek dubbel en dwars terug. Maar het zijn de acquisitierentes en de stunttarieven die het goed doen in de advertenties. En dat is waar de meeste huizenkopers op letten.

 4. Ga niet over één nacht ijs

  Wat waarschijnlijk de duurste aanschaf in uw leven is, regelt u niet in een uurtje. Oriënteer u dus goed op de verschillende hypotheekvormen. Wie slim is bekijkt de hypotheek in het kader van de totale persoonlijke financiële planning en laat zich niet verleiden tot allerlei prachtige voorstellen. Een gezonde portie voorzichtigheid is binnen de financiële planning altijd een goede raadgever.

  De Kruyf Adviesgroep probeert u altijd een aantal verschillende hypotheek-berekeningen te geven. Uit deze berekeningen kunt u dan zelf de bank of maatschappij kiezen die het beste bij u past.

 5. Kies een hypotheek die bij u past

  Gaat u voor het rendement (de beleggingshypotheek), voor zekerheid (de ‘traditionele’ spaarhypotheek) of voor flexibiliteit en de laagste maandlasten (de aflossingsvrije hypotheek)? Of wilt u een combinatie van meerdere hypotheekvormen? Op welke hypotheek de keuze ook valt, bedenk in ieder geval wat de gevolgen zijn voor uw maandelijkse uitgaven en voor uw toekomstplannen. Komt er gezinsuitbreiding, staat een sabbatsverlof op de agenda, bestaan er plannen om een vakantiehuisje te kopen of wilt u eerder stoppen met werken? Dat zijn allemaal vragen die wij samen met u duidelijk in beeld willen brengen en die een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van de hypotheek en de hypotheekvorm.

 6. Aftrekbaarheid Rente

  Vanaf 1 januari 2001 geldt dat de rente nog maar dertig jaar aftrekbaar is (zie het kader ‘De dertigjaarstermijn’). In concreto betekent het dat de ene hypotheek de andere niet is. Op dit moment gelden voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente de volgende vier hoofdregels:

  • als de hypotheeklening is afgesloten vóór 1 januari 1996 en de belastingbetaler sindsdien niet is verhuisd, maakt het niet uit met welk doel de lening werd afgesloten; de rente is altijd aftrekbaar.

  • is er na 31 december 1995 verhuisd of werd na die datum een nieuwe hypothecaire lening afgesloten, dan is het bestedingsdoel van de hypotheek wel van belang voor de aftrekbaarheid van de rente.

  • de maximale aftrek voor hypotheken afgesloten vóór 1 januari 2001 is 30 jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2001

  • de rente voor hypotheken die zijn afgesloten ná 1 januari 2001 is gedurende maximaal 30 jaar aftrekbaar, gerekend vanaf het moment dat de hypotheek loopt.

 7. Neem voor een deel een aflossingsvrije hypotheek

  Bij deze flexibele hypotheekvorm betaalt u alleen maar rente en die blijft, zoals het er nu uitziet, ook de komende dertig jaar fiscaal aftrekbaar. Een hypotheekadviseur die deze mogelijkheid links laat liggen, kijkt waarschijnlijk meer naar zijn eigen portemonnee (provisie!) dan naar die van u. Bedenk wel dat u zelf kapitaal moet opbouwen om de schuld over dertig jaar te kunnen aflossen. Zelf opbouwen is overigens vaak voordeliger. En in ieder geval flexibeler.

 8. Los niet tussentijds af

  Als u (voortijdig) uw hypotheek aflost, wordt de lening en daarmee het te betalen rentebedrag ieder jaar lager. Niet doen. Profiteer zo lang mogelijk van de fiscale aftrek van de hypotheekrente. Wie tegen 6% leent en 42% belasting betaalt, is feitelijk maar 3,48% kwijt. O ja? Ja. Voorbeeld: hypotheek € 100.000, rente 6%. De jaarlijks te betalen rente bedraagt € 6.000. De belastingteruggave bedraagt (zonder rekening te houden met het eigenwoningforfait) 42% * € 6.000 = € 2.520. De netto rente bedraagt dus € 6.000 - € 2.520 = € 3.480 ofwel 3,48%.

 9. Beding rentekorting

  Heeft u alweer een tijd geleden een (top)hypotheek afgesloten? Dan kunt u inmiddels een rentekorting op uw hypotheeklening krijgen. Veel hypotheekverstrekkers zijn bereid de hypotheekrente te verlagen als de woning (meer) overwaarde heeft gekregen. Afhankelijk van de hypotheekverstrekker bedragen de tariefgrenzen 100, 90, 70 of 50 procent van de executiewaarde van de woning. De executiewaarde (de waarde bij gedwongen verkoop) bedraagt ongeveer 85 procent van de normale, vrije waarde. De lagere rente kan ingaan op de nieuwe rentevast-datum, soms al eerder. Natuurlijk zullen wij u hierbij adviseren.

* inkomen uit arbeid (geen WW of WAO)
** De hypotheekbedragen zijn maximaal, er kunnen geen rechten worden ontleend aan bovenstaande opgave. De hoogte van de maximaal haalbare hypotheek is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Zo spelen inkomen, burgerlijke staat, leeftijd, lopende leningen, onderpand, etc. een grote rol.

Indien u een meer exacte aanduiding van uw mogelijkheden wenst, klikt u dan hier. Dan gaan wij voor u nauwkeurig na wat in uw situatie de maximale hypotheeksom is. 

banner-KoopHuys

hypo tips top

hypo tips bottom