0416 - 283793 info@dekruyfadviesgroep.nl

LinkedinFacebook

VERZEKERINGEN MKB

Verzekeringen voor midden en klein bedrijf

Als ondernemer bent u gewend aan risico’s, maar u weet ook wanneer u ze moet beperken of geheel moet afdekken. Dit kan door leveringsvoorwaarden aan te passen, organisatorische maatregelen te treffen of door het sluiten van een passende verzekering.

Na het maken van een gedegen risicoanalyse kunt u samen met ons bepalen welke risico’s u zelf kunt dragen of kunt ontwijken en welke u moet verzekeren.

Voor de zelfstandig ondernemer of de dga zijn een goede ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekering onontbeerlijk. Ook dient u zelf voor een pensioenvoorziening te zorgen.

En natuurlijk kunnen wij u uitstekend adviseren over het optimale verzekeringspakket voor uw bedrijf en uw personeel. Denk hierbij aan o.a. gebouwen-, goederen/inventaris-, computer- en wagenparkverzekeringen, etc. Maar ook een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven met een goede dekking is onmisbaar.

Als secundaire arbeidsvoorwaarden voor uw personeel kunnen we u van dienst zijn bij het opstarten van de spaarloonregeling en het aanbieden van employee benefits zoals een goed pensioen, een ongevallenverzekering, ziektekostenverzekering, etc. De regelgeving op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid wordt steeds ingewikkelder. Hierdoor kost uw verzuimadministratie steeds meer tijd en geld. De Kruyf Adviesgroep adviseert u dan ook om gebruik te maken van een ziekteverzuimverzekering waarin de diensten van verzekeraar, reïntegratiebedrijf en Arbo-dienst zijn gecombineerd.

verz mkb top

verz mkb bottom